Wadi Shab โอมาน – สำรวจโอเอซิสกลางทะเลทรายในโอมาน กับแอ่งธารสีเขียวมรกต

สำรวจโอเอซิสกลางทะเลทราย ลงแหวกว่ายในแอ่งธารสีเขียวมรกต กลางหุบเขาแห่งอาราเบีย