Beng Mealea: เสน่ห์ปราสาทลึกลับในป่าเขมร│Wander More

ตัวปราสาท มีตะไคร่น้ำสีเขียวเกาะหนาตามหินอยู่ทั่วไป สภาพปราสาทเหมือนถูกรื้อโค่นจากการชอนไชของรากไม้ที่มีพลังมหาศาล

Madakaripura สวรรค์อันซ่อนเร้นในผืนป่าชวา│Wander More

เป็นที่ๆ ทำให้ฉันยืนอึ้งไปชั่วขณะ เหมือนตกอยู่ในภวังค์