Cross border: ไปครั้งเดียว เที่ยวได้มากกว่า 1 ประเทศ ไอเดียเที่ยวข้ามแดนวันหยุดยาว

รูปแบบการเที่ยวแบบ Cross border ไปเที่ยวครั้งเดียวแต่ได้เที่ยวมากกว่า 1 ประเทศ