Ta Prohm หลงอัปสรา ในตาพรหม │ Wander More

ตามตำนานเล่าว่า ในกาลก่อน สุสานนั้นรอบกำแพงประดับเพชร…

รายละเอียดเพิ่มเติม
โฆษณา

Beng Mealea: เสน่ห์ปราสาทลึกลับในป่าเขมร│Wander More

ตัวปราสาท มีตะไคร่น้ำสีเขียวเกาะหนาตามหินอยู่ทั่วไป สภาพปราสาทเหมือนถูกรื้อโค่นจากการชอนไชของรากไม้ที่มีพลังมหาศาล

รายละเอียดเพิ่มเติม