Backpacker Tips

รีวิวขอใบขับขี่สากล ง่าย-เร็ว-เอกสารน้อยกว่าที่คิด 20 นาทีรอรับได้เลย

Roadtrip คนเดียวในเมืองที่เราไม่รู้จัก คือความอิสระที่แท้ทรู แต่อย่าลืมไปขอใบขับขี่สากลกันด้วยน้า เพราะนอกจากอุ่นใจแล้ว ยังต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการเช่ารถในต่างประเทศด้วย

Continue Reading