Asia ประเทศเพื่อนบ้าน พม่า

เมื่อหนีสงกรานต์ไปเที่ยวพม่า โดยที่ไม่รู้ว่าที่พม่า..ก็มีสงกรานต์

เป็นบทเรียนที่ทำให้จำไปอีกนานยันลูกบวช…ว่าพม่า ก็มีสงกรานต์นะจ้ะ

Continue Reading
เที่ยวพม่า เที่ยวพุกาม วิหารธรรมยางจี วิหารธรรมยันจี มัณฑะเลย์ อินเล เที่ยวคนเดี่ยว ผจญภัย ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ทะเลเจดีย์ เจดีย์สี่พันองค์
Asia ประเทศเพื่อนบ้าน พม่า

กรงกรรม ในธรรมยางจี: เบื้องหลังวิหารที่สร้างไม่เสร็จในพุกาม กับความงามชั้นครู

ก้อนอิฐแดงๆ ที่เรียงต่อกันแน่นมานานนับศตวรรษ ราวกับต้องการจะปิดบังกรงกรรมแห่งอดีตกาลที่เคยเกิดขึ้น ณ ที่แห่งนี้

Continue Reading
Asia ประเทศเพื่อนบ้าน พม่า

สำรวจพุกาม: เมืองสีอุ่น ฝุ่นสีแดง อาณาจักรโบราณริมฝั่งแม่น้ำอิรวดี

‘พุกามเป็นดินแดนสีอุ่นๆ’ ฉันคิดในใจ เพราะไม่ว่าจะส่องกล้องไปทางไหน ภาพที่ได้จะออกมาเป็นสีเหลืองอร่าม ราวกับพระอาทิตย์จะสถิตอยู่ในทุกๆ อณูของที่นี่

Continue Reading